สระแก้วเปิดด่านรับคนไทย 140 ราย จากคาสิโนปอยเปต

สระแก้วเปิดด่านรับคนไทย 140 ราย จากคาสิโนปอยเปต

ไม่มีเวลาคือคำโกหก ต๊ะ พิภู ลั่น! อยากออกกำลังกาย อย่าอ้าง!

เขตเศรษฐกิจพิเศษพัฒนาโดยทุนคาสิโน ใครได้-ใครเสีย? การเติบโตของเมืองโดยมีทุนคาสิโนเป็นตัวขับเคลื่อน แม้จะช่วยให้พัฒนาได้แบบก้าวกระโดด แต่ขาดความยั่งยืน เนื่องจากคาสิโนเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะในมิติด้านสังคม มาตรการควบคุมตรวจสอบและเอาจริงเอาจังของภาครัฐต่อธุรกิจการพนันย่อมสามารถที่จะหยุดยั้งปัญหาอันเนื่องมาจากการพนันได้ จีนคือตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ แน่นอนว่า ทุนคาสิโนจะไม่ยอมหยุดนิ่ง เมื่อเมืองหนึ่งไม่อาจประกอบกิจการได้ต่อไป ทุนเหล่านี้ก็แสวงหา “สถานที่ลงทุนแห่งใหม่” และการได้รับสัมปทานเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยใช้สถานคาสิโนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพื้นที่ คือทิศทางที่น่าจับตามอง จ้าว เหว่ย หนึ่งในนักลงทุนธุรกิจคาสิโน เคยให้สัมภาษณ์ว่า “การทำธุรกิจเปรียบเสมือนการทำบุญ” เขามีความตั้งใจที่จะพลิกโฉมอดีตดินแดนยาเสพติดแห่งนี้ (เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ) ให้กลายเป็นปลายทางใหม่ด้านการท่องเที่ยว เพราะที่นี่เปรียบเหมือน “บ้านหลังที่สอง” ของเขา

การขยายตัวของธุรกิจคาสิโนตามแนวชายแดนไทย คาสิโนตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เกิดขึ้นใกล้ จุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน โดยมีเป้าหมายอำนวยความสะดวก สำหรับนักเล่นพนันชาวไทยโดยเฉพาะ และทั้งหมดเปิดให้บริการทั้ง โรงแรมและคาสิโน เฉพาะจังหวัดจันทบุรี พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มีคาสิโน หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “บ่อน” ใน 4 พื้นที่ ชาวชุมชนชายแดน รวมถึงชุมชนใกล้เคียงต่างเคยเข้าไปเยี่ยม ยล ทดลองเล่นการพนันและเครื่องเล่นในบ่อนคาสิโนชายแดนครั้ง แล้วครั้งเล่า บ่อนตามแนวชายแดนจึงส่งผลกระทบทั้งต่อชุมชนชายแดน ชุมชนใกล้เคียง และชุมชนเมืองจันทบุรี ที่อยู่ไกลจากชายแดน กว่า 60 กิโลเมตร ดังกรณีศึกษาถึงผลกระทบของบ่อนตรงจุดผ่าน แดนถาวรบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งนํ้าร้อน จังหวัด จันทบุรี https://th-ufabet.com/entrance/ ซึ่งมีคาสิโนตั้งอยู่ในฝั่งกัมพูชามากถึง 10 แห่ง ผลกระทบของคาสิโนต่อชุมชนชายแดน ตำบลคลองใหญ่ ชาวบ้านร่วมกันสรุปผลกระทบของบ่อนชายแดน ดังนี้

กองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์/โทรสาร : สมัครจดหมายข่าว

การลงทุนของภาคเอกชนโดยใช้ธุรกิจคาสิโนเป็นศูนย์กลาง มักอ้างถึงผลด้านบวกที่เน้นมิติทางเศรษฐกิจ เช่น • โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว • เป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ • ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น • คนในพื้นที่มีคุณภาพและมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อพิจารณาจากมิติทางสังคม จะพบผลด้านลบ เช่น • เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นพื้นที่ยกเว้นทางกฎหมาย เช่น กฎหมายห้ามคนลาวเข้าเล่นการพนันในคาสิโน แต่ร้อยละ 60 ของนักพนันในคาสิโนคิงส์โรมันเป็นคนลาว

โดย หนุ่มเมือง สนับสนุนโดย แผนงานศูนย์ศึกษา ปัญหาการพนัน สำนักงาน

ข่าวคาสิโนไทย

บ่อเต็นเมืองทอง คาสิโนล้ม เขตเศรษฐกิจพิเศษร้าง

• ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรม เช่น คนติดการพนันจนสิ้นเนื้อประดาตัว การทำร้ายร่างกาย การขายบริการทางเพศ ยาเสพติดการฟอกเงิน เป็นต้น • อัตลักษณ์ท้องถิ่นถูกกลืนกลาย เมืองถูกทำให้เป็นจีนเพื่อคนจีน เช่นใช้ภาษาจีนเป็นหลัก ขายสินค้าจีน ใช้สกุลเงินหยวน อ้างอิงเวลาจีน รถยนต์ป้ายทะเบียนจีนวิ่งกันให้ควั่ก แม้แต่สัญญาณโทรศัพท์ยังใช้เครือข่ายของจีนเป็นต้น • เมื่อมีประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ต้องอพยพออก บางส่วนพึงพอใจ แต่อีกมากรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกเบียดขับและต้องการที่ดินทำกินคืน เพราะเอาเข้าจริงคนที่ได้ทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะจากพม่ากับจีน และคนทำงานในคาสิโนต้องเป็นคนที่พูดภาษาจีนได้เท่านั้น หลายคนจึงรู้สึกว่า บ้านเดิมของพวกเขาได้กลายเป็น “บ้านของคนจีน” ไปเสียแล้ว คาสิโนช่องสะงำกับผลกระทบต่อชุมชนชายแดน

ผาสุก พงษ์ไพจิตร กล่าวว่า คาสิโนหรือบ่อนการพนัน มี 3 รูปแบบ คือ คาสิโนรีสอร์ทขนาดใหญ่ แยกออกไปในที่ห่างไกลชุมชน คาสิโนในเมืองตามย่านชุมชน คาสิโนเกมส์หรือเครื่องเล่นเกมส์ กระจายไปตามที่ต่างๆทั้งในเมืองและชานเมือง เช่น การตั้งสล๊อตแมชชีนในย่านการค้าและที่พลุกพล่านอื่นๆ เรื่องเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่ เราจะมาพิสูจน์กันด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัด จันทบุรี

ตามปกติคนที่ต้องการผ่านชายแดนต้องขออนุญาต โดยใช้พาสปอร์ตหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “บัตรเขียว” เข้าออกแดนได้ระหว่าง 07.00-20.00 น. แต่สำหรับคนเล่นพนัน สามารถลักลอบผ่าน ชายแดนได้ตลอดเวลา ชาวบ้านเรียกวิธีเข้าออกชายแดนในลักษณะนี้ว่า “ช่องรูหนู” ผลกระทบของคาสิโนต่อชุมชนเมืองจันทบุรี

ข่าวคาสิโนไทย

Big Mountain โพสต์ชวนคนมามันส์คอนเสิร์ตกันต่อคืนนี้! ขอโทษกับข้อผิดพลาดหลายเรื่อง

เฉกเช่นเดียวกับเมืองลา เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็น-เมืองทองเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยมีธุรกิจคาสิโนเป็นศูนย์กลาง ทว่าการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของคาสิโนที่เมืองนี้ในปี 2550 กลับพบจุดจบในเวลาอันรวดเร็ว ต้นปี 2554 รัฐบาลจีนมีมาตรการตอบโต้ โดยออกประกาศเตือนมิให้ชาวจีนข้ามพรมแดนไปเล่นการพนันในลาว และบีบรัฐบาลลาวให้ดำเนินการปิดคาสิโน เช่น การตัดกระแสไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ ส่วนหนึ่งเพราะต้องการสกัดกั้นการเล่นพนันทางไกลทางโทรศัพท์ของนักพนันที่อยู่ในประเทศจีน เมื่อธุรกิจคาสิโนปิดตัวลง ธุรกิจอื่นก็ไปไม่รอด บ่อเต็นเมืองทองจึงกลายสภาพเป็นเมืองร้างภายในเวลาอันรวดเร็ว

โดย สดใส สร่างโศรก Goal Club : เกมล้มโต๊ะ พรจิรา ปรวัชรากุล : เข้าให้ถึง ‘ความเป็นคน’ เข้าใจ ผู้ติดการพนัน คาสิโนสหรัฐฯ เมื่อหมอเศรษฐกิจจ่ายยาพิษให้คนไข้

เอกสารเผยแพร่ ข่าวสารและกิจกรรม © สงวนลิขสิทธิ์ 2555 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน หน้าแรก / จับประเด็น / คาสิโนหน้าบ้าน / กระทบไหล่คาสิโน เมื่อชุมชนถูกกระชับวงล้อม โดย ทีมวิจัยรัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

• ด้านเศรษฐกิจ การเสียพนัน เกิดผลกระทบด้านลบกับชาวบ้านที่ไปเล่นพนันที่บ่อน เช่นการสูญเสียที่ดิน บ้าน ครอบครัว และลูก • ด้านครอบครัว บ่อนเป็นของแปลกใหม่สำหรับชาวชุมชนชายแดน ในระยะแรกจึงดึงดูดให้คนเข้าไปเที่ยว-เล่น แต่เพราะชาวบ้านคลองใหญ่ส่วนใหญ่ทำสวนลำไยที่สร้างรายได้ได้ดียิ่งกว่า จึงหันหลังให้บ่อน แต่ยัง มี “คนติดเล่นเพราะอดีตเคยเล่น” ทำให้นักพนันบางคนยังคงไปเล่นพนันในบ่อนชายแดนตลอด คนเล่นพนันคิดว่า “การเล่นพนันไม่เกี่ยวกับศาสนา” ขณะที่ชาวบ้านมองว่า การให้บริการ โรงแรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เล่นพนันไม่ต้องเดินทางกลับบ้านนั้น ทุกโรงแรมอาจจะแอบแฝง เรื่องการค้าประเวณี และผู้เล่นที่เสียพนันอาจจะต้องหารายได้จากการค้ายาเสพติด • ด้านความมั่นคง

ในช่วงประมาณ 50 ปีมานี้การพนันขยายตัวรวดเร็วมาก และได้กลายเป็นธุรกิจ ขนาดใหญ่ที่ทำกำไรมหาศาล ทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ยุโรป จีน และรอบๆประเทศไทย ซึ่งมีคาสิโนถูกกฎหมายขึ้นเป็นดอกเห็ด ทั้งกัมพูชา ลาว พม่า มาเลเซีย รวมถึงสิงคโปร์ คาสิโน คือ บ่อนการพนันที่มีรูปแบบการเล่นหลายประเภทและเปิดบริการอย่างถูก กฎหมายตลอด 24 ชั่วโมง ในการประชุมประจำปีของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน เมื่อเดือนมกราคม 2556 ศ.ดร.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *